onsdag 3. november 2010

Vi trives best i åpne landskap?

Studier viser at studenter liker best å bruke Google når de skal søke etter informasjon, bl.a. til akademiske tekster. Hvorfor? Søkebildet er enkelt, forslag til andre stavemåter og gode treff, sier studentene. Google har gjort søking enkelt, i alle fall tilsynelatende enkelt. Man skriver inn et søkeord og så dukker de gode resultatene opp på magisk vis. Men ikke minst, så liker studentene at mange av artiklene og nettsidene man får treff på er åpent tilgjengelige sider.

Vi bruker mye tid og krefter på å lære studenter å søke i databaser som biblioteket abonnerer på. Og selvfølgelig: det er mye godt innhold og det er ofte lettere å få opp det relevante dersom man vet hva man skal søke på og på hvilken måte. Men for det første synes studenter det er vanskelig å forholde seg til de mange forskjellige grensesnittene og de synes det er vanskelig å finne ut hvilke søkeord man skal bruke. Ikke minst er det en terskel for mange å skulle sette opp proxy når man vil søke hjemmefra.

Etterhvert begynner enkelte å stille spørsmålet: hvorfor skal vi lære studentene å bruke databaser de uansett ikke har tilgang til etter studiene? Burde vi ikke heller satse på de åpne arkivene og andre steder hvor det gis åpen tilgang til informasjon?

Jeg kommer nok fortsatt til å lære studenter å bruke databasene vi har tilgang til via skolen, for håpet er jo at i alle fall noen vil ha tilgang også på arbeidsplassen de får etter studiene. Dessuten har de jo bruk for det mens de er studenter. Men jeg tror at jeg skal prøve å bli flinkere til også å lære bort hvor studentene kan finne gode, kvalitetssikrede og relevante tekster som er åpent tilgjengelig. For eksempel skal jeg bli flinkere til å satse på Helsebiblioteket når jeg underviser for sykepleiere, nettopp fordi det er tilgjengelig i hele Norge.

Rurik Greenall (Biblioteket NTNU) holdt et innlegg på Internet Librarian International (ILI) i London i forrige måned hvor han også stilte disse spørsmålene. Hans innspill er at vi ikke behøver å finne opp hjulet på nytt (for det har allerede Google gjort), men at vi i steden bør forbedre det. (Greenall jobber bl.a. med åpne standarder og "Rådata nå")