tirsdag 17. august 2010

UBene leder an i Norge

Gladmelding: UBene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har fått til en avtale med Springer som gjør det mulig for forskerne å velge om deres artikkel skal publiseres åpent! For en herlig start på studieåret! Nyheten ble lagt ut i Universitetsavisa (NTNU) og jeg anbefaler alle å lese hele artikkelen.

I korte drag dreier det seg altså om at prisen som faktultetene/avdelingene vanligvis må betale for å få publisere "open access" nå er bakt inn i abonnementsprisen slik at forskerne ikke må bære den kostnaden. Det betyr at de lettere kan krysse av for at artikkelen de skriver skal være åpent tilgjengelig. Bibliotekene leder nå an i kampen for den frie tilgangen til informasjon, og håpet er at denne løsningen skal bli så god at de andre leverandørene følger etter. Viktig at forskerne får øynene opp for hvor viktig "open access" er og at det at det er fritt tilgjenglig ikke betyr at kvaliteten er dårligere. Mange holdninger må endres og mye arbeid gjenstår før alle ser det som naturlig å publisere åpent, men du verden.. for en gladmelding dette var uansett! Heia UBene!