onsdag 24. februar 2010

Hurra for Høgskolen i Oslo!

Høgskolen i Oslo har tatt et stort steg i riktig retning! Den 5. februar meldte openaccess.no følgende: "Publiserte tidsskriftsartikler som lastets inn i høgskolens digitale vitenarkiv, ODA, gis full uttelling på publiseringspoeng i høgskolens interne modell for fordeling av forskningsintensiver, mens publikasjoner som ikke lastes inn i ODA, bare gis halv uttelling"

Høgskolens egne sider kan vi lese at FoU-utvalget har lagt vekt på at faglige foredrag også skal tilgodesees. FoU-utvalget foreslår også at det settes av et eget beløp for å premiere bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter utenom forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU, som et insentiv til å øke HiOs eksterne oppdrag.

Høgskolen i Oslo har med dette tatt et stort steg i riktig retning. De har forstått at et internt belønningssystem må til som insentiv til åpen publisering. Så i dag synger jeg HiOs pris. Gratulerer!

Ingen kommentarer: