onsdag 24. februar 2010

Hurra for Høgskolen i Oslo!

Høgskolen i Oslo har tatt et stort steg i riktig retning! Den 5. februar meldte openaccess.no følgende: "Publiserte tidsskriftsartikler som lastets inn i høgskolens digitale vitenarkiv, ODA, gis full uttelling på publiseringspoeng i høgskolens interne modell for fordeling av forskningsintensiver, mens publikasjoner som ikke lastes inn i ODA, bare gis halv uttelling"

Høgskolens egne sider kan vi lese at FoU-utvalget har lagt vekt på at faglige foredrag også skal tilgodesees. FoU-utvalget foreslår også at det settes av et eget beløp for å premiere bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter utenom forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU, som et insentiv til å øke HiOs eksterne oppdrag.

Høgskolen i Oslo har med dette tatt et stort steg i riktig retning. De har forstått at et internt belønningssystem må til som insentiv til åpen publisering. Så i dag synger jeg HiOs pris. Gratulerer!

tirsdag 9. februar 2010

Usynlige publikasjoner?

I disse dager er det ForskDok som står på programmet for mange forskere og bibliotekarer. Poenggivende publikasjoner blir nitidig registrert etter beste evne og statistikk føres. Hvor mange poeng i år i forhold til tidligere år? Hvor mye er publisert i nivå 1- og nivå 2- publikasjoner?

Systemet vi bruker for poenggivende publikasjoner er innviklet og på mange måter urettferdig fordi det ikke alltid gis poeng etter innsatsmengde og at man får trekk for å samarbeide (og vi oppfordrer jo vanligvis til forskningssamarbeid). Men det er altså systemet som er valgt og vi må forholde oss til det.

Men hva med publikasjonene som ikke gir poeng? Hvordan blir disse synliggjort? Noen skriver og publiserer arbeider som ikke gir poeng og dermed ikke får oppmerksomhet og anerkjennelse. Enkelte høgskoler er flinke til å registrere også disse publikasjonene i ForskDok og institusjonelle arkiv, mens andre kun rapporterer de poenggivende arbeidene. Bør vi ha et økt fokus på også arbeider som ikke gir poeng? Er det ikke viktig å vise bredden i det høgskolene gjør? Fra et OA perspektiv er det i alle fall nødvendig at også det som ikke gir poeng er fritt tilgjengelig og synlig..