onsdag 2. desember 2009

Kravet om åpen, tilgjengelig informasjon sprer seg

Nå kommer også USA etter. I dette brevet, gir 41 tidligere Nobelprisvinnere sin fulle støtte til den såkalte "Federal Research Public Access Act (FRPAA)". Dette lovforslaget (sitat):

[...]would enhance access to federally funded, published research articles for scientists, physicians, health care workers, libraries, students, researchers, academic institutions, companies, and patients and consumers.

De 41 prisvinnerne som har skrevet under på brevet legger spesielt vekt på at åpent tilgjengelige forskningsresultater (som er offentlig finansiert) øker effektiviteten for både forskere og andre som kan bruke resultatene. De legger også vekt på at mange flere kan få se og bli engasjert i forskning, at det synliggjør hva de offentlige forskningsmidlene brukes til og raskere og bedre innovasjon.

Flott initiativ!