mandag 2. november 2009

"Med rett til å dele"

Konferansen "Med rett til å dele" ble avholdt i Tromsø i forrige uke. Se presentasjoner her: http://delrett.net/. HiG sendte 4 delegater til denne konferansen, en fra biblioteket, en fra øvrig administrasjon, og to fra avdelingene. På denne måten blir det forhåpentligvis lettere å få dette til å bli et helhetlig fokus for hele Høgskolen, ikke bare et perifert "bibliotekprosjekt".

Jeg synes det er flott at endelig dette temaet blir belyst på en skikkelig måte med en konferanse som er ment for et bredere publikum, ikke kun som deltema på bibliotekkonferansene.

Jeg venter på et referat fra vår utsendig og har derfor foreløpig ikke mer å komme med om innhold, men se på presentasjonene og se på hva det ble twitret om her: http://twitter.com/delrett eller http://twapperkeeper.com/delrett/?limit=500