fredag 25. september 2009

OA-publisering av offentlig støttet forskning

Richard Taylor, direktør for selskapet Sci7 Ltd, skriver i dette innlegget om at offentlig støttet forskning i Storbritannia bør være offentlig tilgjengelig. Jeg kunne ikke være mer enig.

Her hjemme slo Forskningsrådet tidligere i år fast at all forskning som støttes av dem skal publiseres i OpenAccess-tidsskrifter eller egenarkiveres i institusjonens arkiv (se denne artikkelen). Hvordan de skal gjøre det i praksis er nok fremdeles ikke helt bestemt, men det sender et viktig signal til forskerne og utgiverne.

Selv om vi skulle få til dette vil vi likevel gjøre en jobb med å snu holdninger. Som bibliotekarer støter vi stadig på forskere som finner artikkelen i åpne arkiver, men som insisterer på å ha "den ordentlige utgaven". Helt klart at vi har en jobb å gjøre her..

Takk til RandiHI som twitret om artikkelen.

1 kommentar:

Klaus J. Tollan sa...

Internasjonalt snakkes det mer spesifikt om "green open access" og "gold open access". Stevan Harnad snakker om dette i et forrykende tempo: http://mediasite.lib.wvu.edu/Mediasite1/Viewer/?peid=50d81e78ea70481e92b2a11b45b1adf2.
Funnet via Open Access Archivangelism (http://openaccess.eprints.org/)