fredag 25. september 2009

OA-publisering av offentlig støttet forskning

Richard Taylor, direktør for selskapet Sci7 Ltd, skriver i dette innlegget om at offentlig støttet forskning i Storbritannia bør være offentlig tilgjengelig. Jeg kunne ikke være mer enig.

Her hjemme slo Forskningsrådet tidligere i år fast at all forskning som støttes av dem skal publiseres i OpenAccess-tidsskrifter eller egenarkiveres i institusjonens arkiv (se denne artikkelen). Hvordan de skal gjøre det i praksis er nok fremdeles ikke helt bestemt, men det sender et viktig signal til forskerne og utgiverne.

Selv om vi skulle få til dette vil vi likevel gjøre en jobb med å snu holdninger. Som bibliotekarer støter vi stadig på forskere som finner artikkelen i åpne arkiver, men som insisterer på å ha "den ordentlige utgaven". Helt klart at vi har en jobb å gjøre her..

Takk til RandiHI som twitret om artikkelen.

mandag 21. september 2009

DUO skifter system

Universitetet i Oslo (UiO) laget sitt eget åpne arkiv, DUO, fra bunnen av. Nå bytter de system. DUO skal nå lages på basis av DSpace, et Open Source- program. Flere andre arkiv i Norge (og selvfølgelig ellers i verden) er bygd på DSpace, blant annet BORA i Bergen og Bibsys Brage som mange av høgskolene bruker.

Høgskolen i Oslo (HiO) var i dialog med UiO for å få være med i DUO, men det ble ikke aktuelt og de vurderer nå (såvidt jeg vet) om de skal bygge sitt eget, bygge et på DSpace-basen eller bli med i Bibsys Brage-samarbeidet. Høgskolen i Telemark sitt arkiv, TEORA, er nydelig (!), men såvidt jeg vet kostet det ca. 700 000 å få opp. Så begynner driftingen..

Spørsmålet er: vet skolene hvor mye det koster å lage og ikke minst drifte sitt eget system? De større høgskolene, som f.eks. HiO, har sikkert både kunnskapen, personalet og økonomi til drifting, men for mange mindre høgskoler, som f.eks. her på HiG trenger vi noen til å drifte for oss slik at vi kan konsentrere oss om å registrere dokumentene. Derfor har Bibsys Brage fungert greit for oss. MEN: det har heller ikke vært knirkefritt. Vi venter nå på ny DSpace-versjon som bl.a. skal gjøre det lettere for oss å tilrettelegge arkivene grafisk, slik at vi kan matche Høgskolens øvrige profil. Det er viktig. Tidligere har vi også slitt med endringer i prosjektledelsen fra Bibsys, treghet i systemet for endringer osv.

Uansett: Open Access blir bare viktigere og det er helt nødvendig at kunnskapsproduserende organisasjoner og bedrifter får ut sine resultater på en effektiv og god måte. Det er både bibliotekarene og brukerne avhengige av.