tirsdag 21. juli 2009

Nyutdannede leger ønsker gratis tilgang til medisinske tidsskrift

Det er ingen nyhet i det at brukere ønsker gratis tilgang til informasjon. Men etterhvert kommer det større krav fra enkelte profesjoner om at det MÅ være fri tilgang til vitenskapelig informasjon.

Denne artikkelen fra ABCNews, skrevet i april i år, tar for seg den nye generasjonen av leger som "grew up Google" og som ikke vil finne seg i den gamle tidsskriftmodellen. De vil ha tilgang til medisinsk informasjon "the Google way".

Denne artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening tar for seg behovet for å kvalitetssikre og sortere informasjon og hvor avgjørende tilgang til medisinsk litteratur er for forskning og praksis.

Det kan se ut som særlig tidsskriftleverandørene står foran vanskelige valg i nærmeste fremtid. Enten kan de velge å gjøre som musikkbransjen, nemlig å tviholde på produktet som det er og forfølge dem som prøver å komme inn. Eller gjøre som filmbransjen ser ut til å gjøre: nemlig gjøre det så enkelt og billig å skaffe tilgang til originalen at det føles meningsløst å bryte loven for å skaffe kopien. Veldig enkelt sagt, selvfølgelig.

UB i Stavanger twitret før helga om denne videoen om ulovlig fildeling: http://urospredere.no/. Ganske balansert og nyansert, synes jeg. Takk til UBiS!

2 kommentarer:

PML sa...

Sidan denne bloggposten ga fleire interessante alternativer til tradisjonell forvaltning av intellektuell eigedom så tenkte eg at det kunne vere litt interessant å vise til at debatten om generiske medisinar har blussa opp for alvor i USA i samband med Obama sin helsereform. Her er lenka til eit bra oversyn:

Examining the generic biologics debate
http://www.fiercebiotech.com/story/examining-generic-biologics-debate/2009-07-13?utm_medium=rss&utm_source=rss&cmp-id=OTC-RSS-FB0

WHO har også hatt ein lang debatt om desse spørsmåla saman med WTO og Wipo (World intellectual property organization) som vart anbefalt av G8 pluss Russland. Denne debatten om IP var ein av WHOs histories største debattar ifylgje WHOs direktør Margaret Chan.

http://www.keionline.org/blogs/2009/07/14/chan-wipo/

Ein av dei mest interessante kritikarane ser ut til å vere Lækjarar utan grenser. Dei har gitt ut boka The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power by Ellen ‘t Hoen http://www.msfaccess.org/main/access-patents/the-global-politics-of-pharmaceutical-monopoly-power-by-ellen-t-hoen/

Eit fellestrekk for patentar og copyright, og som er nedfelt i både kapittel 1 og 2 i den norske åndsverkslova og sikkert alle åndsverkslovar og patentlovar i verda, samt menneskerettane, og uhyre aktualisert av internett og datateknologien er:

"10. The Universal Declaration of Human Rights provides that “everyone has the right freely to
participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific
advancement and its benefits” and that “everyone has the right to the protection of the moral and
material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the
author”."
http://www.who.int/phi/en/

Kunnskapsforvaltning er no, naturleg nok, øvst på agendaen til regjeringar og dei største selskapa i verda. Korleis dette vert gjordt vil få innverknad på global fattigdom, globale klimaendringane, global helse, globalt konfliktnivå osb.

Karen Marie Øvern sa...

Takk for interessant innlegg, PML. Jeg gleder meg til å kikke nærmere på lenkene. Det er helt klart at dette er et av de virkelig store spørsmålene nå.