tirsdag 21. juli 2009

Nyutdannede leger ønsker gratis tilgang til medisinske tidsskrift

Det er ingen nyhet i det at brukere ønsker gratis tilgang til informasjon. Men etterhvert kommer det større krav fra enkelte profesjoner om at det MÅ være fri tilgang til vitenskapelig informasjon.

Denne artikkelen fra ABCNews, skrevet i april i år, tar for seg den nye generasjonen av leger som "grew up Google" og som ikke vil finne seg i den gamle tidsskriftmodellen. De vil ha tilgang til medisinsk informasjon "the Google way".

Denne artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening tar for seg behovet for å kvalitetssikre og sortere informasjon og hvor avgjørende tilgang til medisinsk litteratur er for forskning og praksis.

Det kan se ut som særlig tidsskriftleverandørene står foran vanskelige valg i nærmeste fremtid. Enten kan de velge å gjøre som musikkbransjen, nemlig å tviholde på produktet som det er og forfølge dem som prøver å komme inn. Eller gjøre som filmbransjen ser ut til å gjøre: nemlig gjøre det så enkelt og billig å skaffe tilgang til originalen at det føles meningsløst å bryte loven for å skaffe kopien. Veldig enkelt sagt, selvfølgelig.

UB i Stavanger twitret før helga om denne videoen om ulovlig fildeling: http://urospredere.no/. Ganske balansert og nyansert, synes jeg. Takk til UBiS!