tirsdag 23. juni 2009

Finansieringsmodeller i Open Access- tidsskrifter

Det har lenge pågått diskusjoner om hvem som skal betale for publisering i OA-tidsskrifter. Enkelte tidsskrifter er det institusjoner, organisasjoner eller staten som betaler for, andre har modeller hvor forskeren selv må betale.

Er det gunstig at OA- tidsskriftene er kommersielle? Kan forlagene da la seg friste til å tenke butikk fremfor kvalitet og på denne måten publisere artikler som ikke holder mål kvalitetsmessig?

Denne artikkelenforskning.no har tatt opp problemstillinger knyttet til finansieringsmodeller i OA-tidsskrifter.

Ingen kommentarer: