torsdag 11. juni 2009

Artikler på plass i HiGia

Endelig er de første vitenskapelige artiklene på plass i Høgskolen i Gjøviks institusjonelle arkiv for vitenskapelige og faglige arbeider ( HiGIA ). (Hittil har det kun vært bachelor- og masteroppgaver samt noen utgivelser i Høgskolens skriftserie.) I forbindelse med registrering av vitenskapelige arbeider i FORSKDOK vil høgskolebiblioteket forsøke å innhente tillatelse for å arkivere pre- eller postprintversjoner av artikler som er publisert hos forlag som tillater egenarkivering.

Forøvrig gleder vi oss til ny versjon av DSpace og skal da få på plass et bedre grafisk grensesnitt og kanskje omorganisere arkivet litt etterhvert.

Ingen kommentarer: