tirsdag 23. juni 2009

Finansieringsmodeller i Open Access- tidsskrifter

Det har lenge pågått diskusjoner om hvem som skal betale for publisering i OA-tidsskrifter. Enkelte tidsskrifter er det institusjoner, organisasjoner eller staten som betaler for, andre har modeller hvor forskeren selv må betale.

Er det gunstig at OA- tidsskriftene er kommersielle? Kan forlagene da la seg friste til å tenke butikk fremfor kvalitet og på denne måten publisere artikler som ikke holder mål kvalitetsmessig?

Denne artikkelenforskning.no har tatt opp problemstillinger knyttet til finansieringsmodeller i OA-tidsskrifter.

torsdag 11. juni 2009

Artikler på plass i HiGia

Endelig er de første vitenskapelige artiklene på plass i Høgskolen i Gjøviks institusjonelle arkiv for vitenskapelige og faglige arbeider ( HiGIA ). (Hittil har det kun vært bachelor- og masteroppgaver samt noen utgivelser i Høgskolens skriftserie.) I forbindelse med registrering av vitenskapelige arbeider i FORSKDOK vil høgskolebiblioteket forsøke å innhente tillatelse for å arkivere pre- eller postprintversjoner av artikler som er publisert hos forlag som tillater egenarkivering.

Forøvrig gleder vi oss til ny versjon av DSpace og skal da få på plass et bedre grafisk grensesnitt og kanskje omorganisere arkivet litt etterhvert.