mandag 25. mai 2009

Mer sitering med åpen publisering

Dette kommer frem i en artikkel på forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/203067
Samme nettsted hadde tidligere i år en artikkel om at det nå kommer krav om åpen kildekode og at det må radikal endringer til i hele publiseringskjeden.

Ingen kommentarer: