tirsdag 17. februar 2009

Open access der ute..?

Selv om det stadig skjer noe i det norske OA- miljøet, er det vanskelig å vise tålmodighet. NORA høster nå Bragearkivene rundt omkring og det var et stort skritt i riktig retning. Likevel virker det som om det meste som foregår, skjer i det stille. Det er ingen som roper: "se på vårt arkiv! Se hva vi har fått til! Vi publiserer all vår forskning i OA tidsskrifter! Vi egenarkiverer alt!" Dersom vi roper litt høyere, vil kanskje flere komme etter?

I januar leverte Universitets- og høgskolerådet (UHR) sin rapport til Kunnskapsdepartementet(KD). UHR foreslår at KD prioriterer innsatsen til videreutvikling og bruk av de institusjonelle arkivene. Selv om UHR kanskje har vært vel forsiktige i ordvalget, vil en slik prioritering fra KDs side ha mye å si for institusjonenes arbeid med OA. Etterlengtede retningslinjer vil for eksempel antakelig komme.

Ellers vedtok Forskningsrådet nye retningslinjer i slutten av januar. De vil at all forskning som er finansiert gjennom Forskningsrådet skal stilles til rådighet gjennom egenarkivering eller OA publisering der det ikke er i konflikt med forleggerens rettigheter. Hvordan de skal gjøre det i praksis..? Det kommer de tilbake til iflg. openaccess.no.

Av andre nyheter melder openaccess.no at Joint Information Systems Committee (JISC) har levert en rapport som forteller at det er økonomisk lønnsomt med OA. Det har vi da skjønt hele tiden...

Som dere ser, skjer det jo noe både her hjemme i Norge og i utlandet på OA-området. Det ropes bare aldri høyt om det..

Ingen kommentarer: