tirsdag 24. februar 2009

OA og plagiering

Det tok lang til å få med alle på tanken om elektronisk egenarkivering av studentoppgaver. Noen mente at elektronisk egenarkivering ville føre til at det ble enklere for studentene å plagiere. Heldigvis tror jeg de fleste har gått bort fra denne tanken nå. Tvert imot er det lettere å oppdage juks dersom alt er publisert elektronisk. På HiG bruker vi plagiatkontrollprogrammet Ephorus. Dette (og liknende programmer) gjør det mulig å laste inn studentoppgaver og få en protokoll på sammenfallende tekst med det som er publisert på Internett.

Universitets- og høgskolerådet skal ha en konferanse om plagiering i UH-sektoren i april. Det vil sikkert være interessant for mange!

Ingen kommentarer: