torsdag 26. februar 2009

Ny blogg om Open Access

Den nye bloggen, OJSAN, redigeres av Karl Henrik Flyum som er redaktørleder for Acta Didactica Norge. Han sier bl.a. i et innlegg at UHR med sin anbefaling (om å satse på egenarkivering) til Kunnskapsdepartementet kan komme i skade for å sette direkte publisering (også kjent som "den gyldne vei"/"the golden route" til åpen publisering) i fare. I dette blogginnlegget hevder Flyum at det i anbefalingen fra UHR kan virke som om forskere må velge mellom egenarkivering og direkte åpen publisering, og Flyum er redd for at dette vil ta tvinge sistnevnte gruppe et skritt tilbake til fordel for egenakriveringsalternativet.

Ja, kanskje det?

tirsdag 24. februar 2009

OA og plagiering

Det tok lang til å få med alle på tanken om elektronisk egenarkivering av studentoppgaver. Noen mente at elektronisk egenarkivering ville føre til at det ble enklere for studentene å plagiere. Heldigvis tror jeg de fleste har gått bort fra denne tanken nå. Tvert imot er det lettere å oppdage juks dersom alt er publisert elektronisk. På HiG bruker vi plagiatkontrollprogrammet Ephorus. Dette (og liknende programmer) gjør det mulig å laste inn studentoppgaver og få en protokoll på sammenfallende tekst med det som er publisert på Internett.

Universitets- og høgskolerådet skal ha en konferanse om plagiering i UH-sektoren i april. Det vil sikkert være interessant for mange!

tirsdag 17. februar 2009

Open access der ute..?

Selv om det stadig skjer noe i det norske OA- miljøet, er det vanskelig å vise tålmodighet. NORA høster nå Bragearkivene rundt omkring og det var et stort skritt i riktig retning. Likevel virker det som om det meste som foregår, skjer i det stille. Det er ingen som roper: "se på vårt arkiv! Se hva vi har fått til! Vi publiserer all vår forskning i OA tidsskrifter! Vi egenarkiverer alt!" Dersom vi roper litt høyere, vil kanskje flere komme etter?

I januar leverte Universitets- og høgskolerådet (UHR) sin rapport til Kunnskapsdepartementet(KD). UHR foreslår at KD prioriterer innsatsen til videreutvikling og bruk av de institusjonelle arkivene. Selv om UHR kanskje har vært vel forsiktige i ordvalget, vil en slik prioritering fra KDs side ha mye å si for institusjonenes arbeid med OA. Etterlengtede retningslinjer vil for eksempel antakelig komme.

Ellers vedtok Forskningsrådet nye retningslinjer i slutten av januar. De vil at all forskning som er finansiert gjennom Forskningsrådet skal stilles til rådighet gjennom egenarkivering eller OA publisering der det ikke er i konflikt med forleggerens rettigheter. Hvordan de skal gjøre det i praksis..? Det kommer de tilbake til iflg. openaccess.no.

Av andre nyheter melder openaccess.no at Joint Information Systems Committee (JISC) har levert en rapport som forteller at det er økonomisk lønnsomt med OA. Det har vi da skjønt hele tiden...

Som dere ser, skjer det jo noe både her hjemme i Norge og i utlandet på OA-området. Det ropes bare aldri høyt om det..