søndag 25. januar 2009

Neste versjon av DSpace

Vi venter på ny versjon av DSpace. Bibsys har varslet at ny versjon kommer, men såvidt jeg vet er det ikke meldt noen dato for lansering.
På HiG har vi tenkt å arbeide mer med grafisk grensesnitt når den nye versjonen kommer. Tanken er at vår versjon av Brage skal se ut som en del av HiGs web. Dette har med eierskap å gjøre. For at våre studenter og forskere skal føle et eierskap til arkivet er det viktig at det ser ut som en del av vår webløsning. Forhåpentligvis blir det ikke for dyrt og vanskelig å gjennomføre dette. Sist jeg snakket med Bibsys om dette, var de ikke særlig begeistret for tanken og mente at dersom alle institusjonene skulle ha forskjellig grensesnitt ville det medføre store merutgifter og arbeid. Og dessuten måtte det endres hver gang ny versjon av DSpace skulle komme. Håper det blir lettere nå.

Noen av de andre institusjonene som har planlagt slike løsninger?

Ingen kommentarer: