onsdag 2. desember 2009

Kravet om åpen, tilgjengelig informasjon sprer seg

Nå kommer også USA etter. I dette brevet, gir 41 tidligere Nobelprisvinnere sin fulle støtte til den såkalte "Federal Research Public Access Act (FRPAA)". Dette lovforslaget (sitat):

[...]would enhance access to federally funded, published research articles for scientists, physicians, health care workers, libraries, students, researchers, academic institutions, companies, and patients and consumers.

De 41 prisvinnerne som har skrevet under på brevet legger spesielt vekt på at åpent tilgjengelige forskningsresultater (som er offentlig finansiert) øker effektiviteten for både forskere og andre som kan bruke resultatene. De legger også vekt på at mange flere kan få se og bli engasjert i forskning, at det synliggjør hva de offentlige forskningsmidlene brukes til og raskere og bedre innovasjon.

Flott initiativ!

mandag 2. november 2009

"Med rett til å dele"

Konferansen "Med rett til å dele" ble avholdt i Tromsø i forrige uke. Se presentasjoner her: http://delrett.net/. HiG sendte 4 delegater til denne konferansen, en fra biblioteket, en fra øvrig administrasjon, og to fra avdelingene. På denne måten blir det forhåpentligvis lettere å få dette til å bli et helhetlig fokus for hele Høgskolen, ikke bare et perifert "bibliotekprosjekt".

Jeg synes det er flott at endelig dette temaet blir belyst på en skikkelig måte med en konferanse som er ment for et bredere publikum, ikke kun som deltema på bibliotekkonferansene.

Jeg venter på et referat fra vår utsendig og har derfor foreløpig ikke mer å komme med om innhold, men se på presentasjonene og se på hva det ble twitret om her: http://twitter.com/delrett eller http://twapperkeeper.com/delrett/?limit=500

fredag 25. september 2009

OA-publisering av offentlig støttet forskning

Richard Taylor, direktør for selskapet Sci7 Ltd, skriver i dette innlegget om at offentlig støttet forskning i Storbritannia bør være offentlig tilgjengelig. Jeg kunne ikke være mer enig.

Her hjemme slo Forskningsrådet tidligere i år fast at all forskning som støttes av dem skal publiseres i OpenAccess-tidsskrifter eller egenarkiveres i institusjonens arkiv (se denne artikkelen). Hvordan de skal gjøre det i praksis er nok fremdeles ikke helt bestemt, men det sender et viktig signal til forskerne og utgiverne.

Selv om vi skulle få til dette vil vi likevel gjøre en jobb med å snu holdninger. Som bibliotekarer støter vi stadig på forskere som finner artikkelen i åpne arkiver, men som insisterer på å ha "den ordentlige utgaven". Helt klart at vi har en jobb å gjøre her..

Takk til RandiHI som twitret om artikkelen.

mandag 21. september 2009

DUO skifter system

Universitetet i Oslo (UiO) laget sitt eget åpne arkiv, DUO, fra bunnen av. Nå bytter de system. DUO skal nå lages på basis av DSpace, et Open Source- program. Flere andre arkiv i Norge (og selvfølgelig ellers i verden) er bygd på DSpace, blant annet BORA i Bergen og Bibsys Brage som mange av høgskolene bruker.

Høgskolen i Oslo (HiO) var i dialog med UiO for å få være med i DUO, men det ble ikke aktuelt og de vurderer nå (såvidt jeg vet) om de skal bygge sitt eget, bygge et på DSpace-basen eller bli med i Bibsys Brage-samarbeidet. Høgskolen i Telemark sitt arkiv, TEORA, er nydelig (!), men såvidt jeg vet kostet det ca. 700 000 å få opp. Så begynner driftingen..

Spørsmålet er: vet skolene hvor mye det koster å lage og ikke minst drifte sitt eget system? De større høgskolene, som f.eks. HiO, har sikkert både kunnskapen, personalet og økonomi til drifting, men for mange mindre høgskoler, som f.eks. her på HiG trenger vi noen til å drifte for oss slik at vi kan konsentrere oss om å registrere dokumentene. Derfor har Bibsys Brage fungert greit for oss. MEN: det har heller ikke vært knirkefritt. Vi venter nå på ny DSpace-versjon som bl.a. skal gjøre det lettere for oss å tilrettelegge arkivene grafisk, slik at vi kan matche Høgskolens øvrige profil. Det er viktig. Tidligere har vi også slitt med endringer i prosjektledelsen fra Bibsys, treghet i systemet for endringer osv.

Uansett: Open Access blir bare viktigere og det er helt nødvendig at kunnskapsproduserende organisasjoner og bedrifter får ut sine resultater på en effektiv og god måte. Det er både bibliotekarene og brukerne avhengige av.

tirsdag 21. juli 2009

Nyutdannede leger ønsker gratis tilgang til medisinske tidsskrift

Det er ingen nyhet i det at brukere ønsker gratis tilgang til informasjon. Men etterhvert kommer det større krav fra enkelte profesjoner om at det MÅ være fri tilgang til vitenskapelig informasjon.

Denne artikkelen fra ABCNews, skrevet i april i år, tar for seg den nye generasjonen av leger som "grew up Google" og som ikke vil finne seg i den gamle tidsskriftmodellen. De vil ha tilgang til medisinsk informasjon "the Google way".

Denne artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening tar for seg behovet for å kvalitetssikre og sortere informasjon og hvor avgjørende tilgang til medisinsk litteratur er for forskning og praksis.

Det kan se ut som særlig tidsskriftleverandørene står foran vanskelige valg i nærmeste fremtid. Enten kan de velge å gjøre som musikkbransjen, nemlig å tviholde på produktet som det er og forfølge dem som prøver å komme inn. Eller gjøre som filmbransjen ser ut til å gjøre: nemlig gjøre det så enkelt og billig å skaffe tilgang til originalen at det føles meningsløst å bryte loven for å skaffe kopien. Veldig enkelt sagt, selvfølgelig.

UB i Stavanger twitret før helga om denne videoen om ulovlig fildeling: http://urospredere.no/. Ganske balansert og nyansert, synes jeg. Takk til UBiS!

tirsdag 23. juni 2009

Finansieringsmodeller i Open Access- tidsskrifter

Det har lenge pågått diskusjoner om hvem som skal betale for publisering i OA-tidsskrifter. Enkelte tidsskrifter er det institusjoner, organisasjoner eller staten som betaler for, andre har modeller hvor forskeren selv må betale.

Er det gunstig at OA- tidsskriftene er kommersielle? Kan forlagene da la seg friste til å tenke butikk fremfor kvalitet og på denne måten publisere artikler som ikke holder mål kvalitetsmessig?

Denne artikkelenforskning.no har tatt opp problemstillinger knyttet til finansieringsmodeller i OA-tidsskrifter.

torsdag 11. juni 2009

Artikler på plass i HiGia

Endelig er de første vitenskapelige artiklene på plass i Høgskolen i Gjøviks institusjonelle arkiv for vitenskapelige og faglige arbeider ( HiGIA ). (Hittil har det kun vært bachelor- og masteroppgaver samt noen utgivelser i Høgskolens skriftserie.) I forbindelse med registrering av vitenskapelige arbeider i FORSKDOK vil høgskolebiblioteket forsøke å innhente tillatelse for å arkivere pre- eller postprintversjoner av artikler som er publisert hos forlag som tillater egenarkivering.

Forøvrig gleder vi oss til ny versjon av DSpace og skal da få på plass et bedre grafisk grensesnitt og kanskje omorganisere arkivet litt etterhvert.

mandag 25. mai 2009

Mer sitering med åpen publisering

Dette kommer frem i en artikkel på forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/203067
Samme nettsted hadde tidligere i år en artikkel om at det nå kommer krav om åpen kildekode og at det må radikal endringer til i hele publiseringskjeden.

onsdag 15. april 2009

Studentene blir oppmerksomme..

Studentavisen Universitas har skrevet en artikkel om Brage og Open Access. Det er svært positivt at studentene blir oppmerksomme på arbeidet som foregår rundt åpen publisering. Som med det meste annet, blir gjerne institusjonene mer interesserte i å satse på noe studentene selv synes er viktig. Derfor er det helt avgjørende at åpen publisering blir et krav fra ansatte og studenter fremover.

tirsdag 31. mars 2009

Nytt OA tidsskrift

Det nye tidsskriftet heter Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education(NORIL). Ettersom de fleste av høgskole- og universitetsbibliotekene holder kurs i informasjonskompetanse, vil jeg tro temaet er relevant for mange. Det betyr dessuten mye at et tidsskrift som behandler dette temaet er open access. Så gratulerer med nytt tidsskrift, alle sammen. Det blir spennende å følge med her. NB: Det er mulig å abonnere på artikler ved RSS - og den muligheten skal i alle fall jeg benytte meg av!

tirsdag 17. mars 2009

Amerikansk forum for bibliotekarer

Det amerikanske nettstedet WebJunction er et nettsted i beste OA-stil. Der deles ideer og såkalte "Webinars" om forskjellige aktuelle tema. Ikke alt innhold er direkte overførbart til norske forhold, men det er likevel verdt å gå inn å se på ressursene.

Sjekk dessuten bloggen OA Librarian som har nyhetsstoff om Open access for bibliotekarer

mandag 2. mars 2009

OA i offentlighetens lys

Endelig! Nå blir det snakket om open access og det nåværende publiseringssystemet i det offentlige. Vi som jobber litt med OA vet jo at det skjer noe i kulissene, men det har ikke blitt en del av den offentlige agendaen til avisene. I fredagens Aftenposten kom dette innlegget: "Forskere føler at de blir flådd"

torsdag 26. februar 2009

Ny blogg om Open Access

Den nye bloggen, OJSAN, redigeres av Karl Henrik Flyum som er redaktørleder for Acta Didactica Norge. Han sier bl.a. i et innlegg at UHR med sin anbefaling (om å satse på egenarkivering) til Kunnskapsdepartementet kan komme i skade for å sette direkte publisering (også kjent som "den gyldne vei"/"the golden route" til åpen publisering) i fare. I dette blogginnlegget hevder Flyum at det i anbefalingen fra UHR kan virke som om forskere må velge mellom egenarkivering og direkte åpen publisering, og Flyum er redd for at dette vil ta tvinge sistnevnte gruppe et skritt tilbake til fordel for egenakriveringsalternativet.

Ja, kanskje det?

tirsdag 24. februar 2009

OA og plagiering

Det tok lang til å få med alle på tanken om elektronisk egenarkivering av studentoppgaver. Noen mente at elektronisk egenarkivering ville føre til at det ble enklere for studentene å plagiere. Heldigvis tror jeg de fleste har gått bort fra denne tanken nå. Tvert imot er det lettere å oppdage juks dersom alt er publisert elektronisk. På HiG bruker vi plagiatkontrollprogrammet Ephorus. Dette (og liknende programmer) gjør det mulig å laste inn studentoppgaver og få en protokoll på sammenfallende tekst med det som er publisert på Internett.

Universitets- og høgskolerådet skal ha en konferanse om plagiering i UH-sektoren i april. Det vil sikkert være interessant for mange!

tirsdag 17. februar 2009

Open access der ute..?

Selv om det stadig skjer noe i det norske OA- miljøet, er det vanskelig å vise tålmodighet. NORA høster nå Bragearkivene rundt omkring og det var et stort skritt i riktig retning. Likevel virker det som om det meste som foregår, skjer i det stille. Det er ingen som roper: "se på vårt arkiv! Se hva vi har fått til! Vi publiserer all vår forskning i OA tidsskrifter! Vi egenarkiverer alt!" Dersom vi roper litt høyere, vil kanskje flere komme etter?

I januar leverte Universitets- og høgskolerådet (UHR) sin rapport til Kunnskapsdepartementet(KD). UHR foreslår at KD prioriterer innsatsen til videreutvikling og bruk av de institusjonelle arkivene. Selv om UHR kanskje har vært vel forsiktige i ordvalget, vil en slik prioritering fra KDs side ha mye å si for institusjonenes arbeid med OA. Etterlengtede retningslinjer vil for eksempel antakelig komme.

Ellers vedtok Forskningsrådet nye retningslinjer i slutten av januar. De vil at all forskning som er finansiert gjennom Forskningsrådet skal stilles til rådighet gjennom egenarkivering eller OA publisering der det ikke er i konflikt med forleggerens rettigheter. Hvordan de skal gjøre det i praksis..? Det kommer de tilbake til iflg. openaccess.no.

Av andre nyheter melder openaccess.no at Joint Information Systems Committee (JISC) har levert en rapport som forteller at det er økonomisk lønnsomt med OA. Det har vi da skjønt hele tiden...

Som dere ser, skjer det jo noe både her hjemme i Norge og i utlandet på OA-området. Det ropes bare aldri høyt om det..

søndag 25. januar 2009

Neste versjon av DSpace

Vi venter på ny versjon av DSpace. Bibsys har varslet at ny versjon kommer, men såvidt jeg vet er det ikke meldt noen dato for lansering.
På HiG har vi tenkt å arbeide mer med grafisk grensesnitt når den nye versjonen kommer. Tanken er at vår versjon av Brage skal se ut som en del av HiGs web. Dette har med eierskap å gjøre. For at våre studenter og forskere skal føle et eierskap til arkivet er det viktig at det ser ut som en del av vår webløsning. Forhåpentligvis blir det ikke for dyrt og vanskelig å gjennomføre dette. Sist jeg snakket med Bibsys om dette, var de ikke særlig begeistret for tanken og mente at dersom alle institusjonene skulle ha forskjellig grensesnitt ville det medføre store merutgifter og arbeid. Og dessuten måtte det endres hver gang ny versjon av DSpace skulle komme. Håper det blir lettere nå.

Noen av de andre institusjonene som har planlagt slike løsninger?