torsdag 16. oktober 2008

Papirversjoner og elektronisk publisering?

Beklager først dårlig oppdatering av denne bloggen. Jeg er snart tilbake fra permisjon og da blir det forhåpentligvis bedre:-)

På elpub-lista til Bibsys kom det nylig en epost med spørsmål om høgskolenes praksis når det gjelder oppbevaring av papireks. i tilegg til det elektroniske som legges inn i arkivet. Så langt har vi på HiG tatt inn både papir og elektronisk versjon. Det blir det nok antakelig slutt på etterhvert. De fleste bibliotek har begrenset antall hyllemeter og dessuten vil nok mange hevde at det ikke kan være nødvendig å "dobbeltlagre" denne typen dokumenter.

Men.. hvordan gjør dere det? Er det "farlig" å bare ha elektronisk versjon? Vil kun elektronisk versjon føre til at mange skriver ut og at vi derfor får bare enda større utgifter til kopipapir? Kom gjerne med synspunkter!

Ingen kommentarer: