fredag 8. februar 2008

Registrering av vitenskapsdisipliner

Jeg skal ikke late som om jeg er en ekspert i dette med høsting til Nora. Men.. For at data skal kunne høstes på en fornuftig måte inn til Nora, må poster være tilknyttet vitenskapsdisipliner (xls). Hvor skal man gjøre dette i Brage? Såvidt jeg kan se finnes det ikke i dag et felt hvor man må velge. Det burde være en relativt grei sak å få til en nedtrekksmeny/ radioknapper i registreringsfeltet et sted? For eksempel der man registrerer emneord? Eller hva?

5 kommentarer:

Grethe H. Hansen sa...

Ny funksjonalitet i Brage ventes i den nye versjonen, som visstnok skal være klar til bibliotekmøtet i Bergen i mars. Da skal forhåpentligvis også muligheten for å registrere vitenskapsdisiplin være på plass.

Karen Marie Øvern sa...

OK. Det var godt å høre. Vet du noe om etterregistring av vitenskapsdisipliner for poster som allerede ligger i Brage?

Grethe H. Hansen sa...

Som du skjønner går det opp og ned med Open access-jobbinga her, men slik jeg har forstått så må alle tidligere poster rettes opp. Dette skal være uproblematisk. Forhåpentligvis er muligheten på lufta allerede i morgen, dersom alt er i rute hos BIBSYS :-)

Lise sa...

Hei, hadde bare lyst til å spørre om du fremdeles er opptatt av de samme problemstillingene? Jeg har akkurat overtatt noe av ansvaret for Brage i HSF, og savner noen å diskutere med. Det er jo ikka alltid det er snakk om en fasit, det er mer snakk om hva som er hensiktsmessig, og der er det ofte lurt å lære av hverandres erfaringer.

Karen Marie Øvern sa...

Hei, Lise. Beklager veldig sent svar! Jeg er i svangerskapspermisjon, så det er ikke alt som blir like godt fulgt opp nå. Tilbake i desember og da blir det nok mer OA-jobbing:-)

Og for å svare på spørsmålet ditt: Ja, jeg er fortsatt veldig opptatt av det som har med OA publisering å gjøre. Det er det viktigste virkemidlet vi har for å motvirke det akademiske apartheidet i verden. Det er laaaaangt igjen, men vi er på vei og jeg tror det vil bli mer åpen publisering i fremtiden, forutsatt at vi klarer å legge til rette for det og heve statusen for slik publisering. Ta gjerne kontakt i desember!