fredag 8. februar 2008

Registrering av vitenskapsdisipliner

Jeg skal ikke late som om jeg er en ekspert i dette med høsting til Nora. Men.. For at data skal kunne høstes på en fornuftig måte inn til Nora, må poster være tilknyttet vitenskapsdisipliner (xls). Hvor skal man gjøre dette i Brage? Såvidt jeg kan se finnes det ikke i dag et felt hvor man må velge. Det burde være en relativt grei sak å få til en nedtrekksmeny/ radioknapper i registreringsfeltet et sted? For eksempel der man registrerer emneord? Eller hva?