onsdag 9. januar 2008

TEORA lansert

Jeg gratulerer Høgskolen i Telemark, Sykehuset Telemark og Telemarksforsking med nytt institusjonelt arkiv! Jeg har hittil bare tatt en rask titt i arkivet, men registrerer at arkivet ser oversiktlig og fint ut. Se selv på: TEORA

Det er virkelig flott at forskningsmiljøene samles om felles arkiver rundt omkring i landet. Telemark følger på denne måten etter bl.a. Bergen med sitt BORA At forskningsmiljøene kan samles om et arkiv gjør det lettere for sluttbrukeren og åpner samtidig for bedre samarbeid mellom medlemsinstitusjonene. Så gratulerer til Telemark!

1 kommentar:

Jørn sa...

Imponerande at HiT får til funksjonalitet Bibsys Brage ikkje får til, t.d. RSS og angjeving av dokumentomfanget i delsamlingane. Gratulasjonar til Arild og Høgskolen i Telemark.