torsdag 16. oktober 2008

Papirversjoner og elektronisk publisering?

Beklager først dårlig oppdatering av denne bloggen. Jeg er snart tilbake fra permisjon og da blir det forhåpentligvis bedre:-)

På elpub-lista til Bibsys kom det nylig en epost med spørsmål om høgskolenes praksis når det gjelder oppbevaring av papireks. i tilegg til det elektroniske som legges inn i arkivet. Så langt har vi på HiG tatt inn både papir og elektronisk versjon. Det blir det nok antakelig slutt på etterhvert. De fleste bibliotek har begrenset antall hyllemeter og dessuten vil nok mange hevde at det ikke kan være nødvendig å "dobbeltlagre" denne typen dokumenter.

Men.. hvordan gjør dere det? Er det "farlig" å bare ha elektronisk versjon? Vil kun elektronisk versjon føre til at mange skriver ut og at vi derfor får bare enda større utgifter til kopipapir? Kom gjerne med synspunkter!

fredag 8. februar 2008

Registrering av vitenskapsdisipliner

Jeg skal ikke late som om jeg er en ekspert i dette med høsting til Nora. Men.. For at data skal kunne høstes på en fornuftig måte inn til Nora, må poster være tilknyttet vitenskapsdisipliner (xls). Hvor skal man gjøre dette i Brage? Såvidt jeg kan se finnes det ikke i dag et felt hvor man må velge. Det burde være en relativt grei sak å få til en nedtrekksmeny/ radioknapper i registreringsfeltet et sted? For eksempel der man registrerer emneord? Eller hva?

onsdag 30. januar 2008

Navigasjon og retting av poster i Brage

Noen ganger ser man seg nødt til å rette opp poster i arkivet og selv om Bibsys ikke anbefaler at man går inn i endringsmodus og retter opp (på grunn av at postene da ikke blir kontrollert i etterkant), er det noen ganger den eneste løsningen.

For eksempel: Her på HiG ønsker vi at datovisningen på studentoppgavene skal være kun år. Vi registrerer kun år når vi legger inn nye oppgaver, men allikevel er det registreringsdatoen som vises. Dette er i seg selv ganske irriterende. Men altså: når man da skal rette dette for å få frem kun årstall i datovisningen må man inn i ”endre”. Etter at man har rettet og oppdatert posten finnes det ingen link, så langt jeg kan se, tilbake til samlingen man holdt på å rette i. Man må derfor gå helt tilbake til samlinger og velge samling på nytt. Dette er unødig bruk av tid. Det burde være mulig å gå direkte tilbake til samlingen man redigerte.

Det er dessuten et felles problem med alle Bibsys sine tjenester at man når man logger seg av blir sendt til et utloggingsvindu som kun sender deg videre til bibsys.no og ikke til den tjenesten man var pålogget. Dersom jeg logger meg av for eksempel Brage, vil jeg altså bli sendt til Bibsys sin hovedside og ikke tilbake til Brage (som utlogget).

Navigasjon er utrolig viktig i alle programmer og her mangler det litt..

onsdag 9. januar 2008

TEORA lansert

Jeg gratulerer Høgskolen i Telemark, Sykehuset Telemark og Telemarksforsking med nytt institusjonelt arkiv! Jeg har hittil bare tatt en rask titt i arkivet, men registrerer at arkivet ser oversiktlig og fint ut. Se selv på: TEORA

Det er virkelig flott at forskningsmiljøene samles om felles arkiver rundt omkring i landet. Telemark følger på denne måten etter bl.a. Bergen med sitt BORA At forskningsmiljøene kan samles om et arkiv gjør det lettere for sluttbrukeren og åpner samtidig for bedre samarbeid mellom medlemsinstitusjonene. Så gratulerer til Telemark!