onsdag 7. november 2007

Mangel på retningslinjer?

Har institusjonen faste retningslinjer som gjelder for åpen publisering? En kjapp surferunde på et knippe høgskoler tilsier at det er svært varierende. Noen, som f.eks. HiNT, har veldig tydelig utarbeidede retningslinjer som sier noe om mål for den åpne publiseringen, mens andre har informasjon på sine hjemmesider om Open access og en link til det institusjonelle arkivet, men ingen retningslinjer som forteller om hvordan høgskolen og forskermiljøet skal forholde seg til det.

Vi er en av høgskolene i den siste kategorien dessverre. Vi har diskutert det i mange sammenhenger, men det er ikke kommet på plass en fast "policy" på hvordan vi håndterer det. Delvis skyldes det nok at det institusjonelle arkivet vårt ennå ikke er offentlig lansert. Og det henger igjen på at det er forsinkelser med bl.a. Nasjonalbibliotekets URN-prosjekt og at Bibsys ikke har fått på plass en utveksling av data mellom ForskDok og Brage (slik Frida har fått det til med DiVA i Trondheim). Institusjoner som har jobbet i lengre tid med sitt arkiv, som f.eks. BORA i Bergen, har bedre etablerte rutiner og retningslinjer enn institusjoner som nettopp har fått på plass sitt arkiv.

Dette er likevel kun en del av problemet. Det er mange som skal inn i en prosess om retningslinjer: forskere, biblioteket, ledelsen, FoU-utvalget.. osv. For å få på plass gode rutiner for åpen publisering/ egenarkivering og en god arbeidsflyt er vi avhengig av å ha gode, klare og allment aksepterte retningslinjer for dette arbeidet. Jeg tror i tillegg at det er helt nødvendig å sette i gang incentiver for å få forskere til å egenarkivere. Mange av de instiusjonelle arkivene har samlinger som er tomme eller kun inneholder noen få arbeider. For å få fart i egenarkiveringen og publiseringen i åpne tidsskrifter må det til noen gulrøtter både fra ledelsen på den enkelte høgskole og fra det offentlige.

Kom gjerne med gode ideer til utarbeidelse av slike retningslinjer dersom dere har noen! Det er nok flere av oss som trenger litt inspirasjon og muligens en liten dytt for å komme godt i gang!