torsdag 11. oktober 2007

Sortering i Brage/DSpace

Sortering er et problem i Brage - eller rettere sagt i programvaren som Brage er basert på: DSpace. (De har nemlig det samme problemet i BORA som ikke er knyttet til Brage, men som også baserer seg på DSpace.)

For å ha noen særlig nytte av Brage er vi på HiG (og sikkert dere andre også..?) avhengige av å hente ut lister: for eksempel ”master informasjonssikkerhet 2007”. Slik det er nå må jeg først inn på masteroppgaver og så trykke på sorter (for eksempel på dato). Da kommer lista opp med nyeste først. Hittil er det greit. Men så vil jeg bare ha det som er kommet i 2007 og skriver inn ”2007” i søkefeltet. Da merker Brage den første som er utgitt i 2007 med blå merking, men fjerner ikke det som er eldre. Den gjør det samme på forfatter, og enda verre: dersom man trykker på den alfabetiske lista på en bokstav som ikke er representert med forfatter, merker den av den neste forfatteren i lista.

Vi vil, som tidligere nevnt, hente ut lister fra Brage til våre forskningssider på web. Da vil vi for det første trenge en "clean"- tag i http-get og for det andre vet jeg faktisk ikke om dette vil fungere når sorteringen er som nå.

Prøv selv i vårt arkiv: http://brage.bibsys.no/hig

Ingen kommentarer: