fredag 5. oktober 2007

Hva skal vi ha med i arkivet?

Hva vil vi ha med i arkivet vårt? Dette har jeg diskutert både med interne her på HiG og med bibliotekarer fra andre høgskoler og meningene er mange..

Noen mener at kun vitenskapelige artikler skrevet av ansatte, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver skal inn i arkivet, mens andre mener at også bacheloroppgaver skal inn. Og diskusjonene går også innad i disse gruppene om man skal ha f.eks. karakterkrav for det som legges inn eller om ståkarakter er godt nok.

Jeg hører med i gruppen som mener at bacheloroppgaver skal inn, men at vi kanskje må stille noen krav til karakter, f.eks. kun A og B oppgaver. (Her kommer jo også en annen diskusjon inn, nemlig at forskjellige fagavdelinger vurderer karakterer forskjellig og at C i enkelte tilfeller regnes som en bra karakter mens andre vurderer dette til å være knapt middelmådig. Og dessuten problematikken at karakterskalaen - som skulle gjøre oss mer kompatible med USA - er annerledes enn i Statene der de kun opererer med A-C og F.) Her på HiG, som ved de fleste andre høgskoler, har vi jo flest bacheloroppgaver og vi har noen bachelorprogrammer som ikke finnes ved så mange andre høgskoler i Norge. Jeg mener derfor at det ville være synd å ikke inkludere gode bacheloroppgaver, ettersom de gjenspeiler hva som foregår på HiG. Jeg mener derfor at de som synes at det blir mye "støy" i søkene, må heller søke i samlingene for høyere grad og vitenskapelige artikler og mase om at Brage skal få bedre søkefunksjoner som gjør det mulig å utelukke bacheloroppgaver.

4 kommentarer:

Rocke-D sa...

På Universitetet i Stavanger gjør vi det enkelt: Vi tar vare på alle masteroppgaver og ingen bacheloroppgaver. Katrakter har for oss ikke noe med saken å gjøre.

Når dette er sagt hender det at noen kommer og spør etter bacheloroppgaver for å se hvordan en slik skal settes opp. En grunn til at vi likevel ikke beholder noen slike er rett og slett at det ville kreve mye plass og ressurser.

Karen Marie Øvern sa...

Ja, jeg ser absolutt fordelen ved et slikt system. Bacheloroppgavene våre er mye brukt av studentene, noen bruker dem sikkert litt som "mal" for egen oppgave - noe vi sterkt advarer dem mot - mens andre liker å se hva som er behandlet av temaer tidligere som et utgangspunkt for å velge oppgave. Vi har snakket om å fjerne de trykte oppgavene etter at Brage kommer igang for fullt og dette vil selvfølgelig også spare plass i biblioteket og arbeidet med katalogisering.
Men ettersom dere kun har masteroppgaver i arkivet, så skjønner jeg at behovet for å sette karakterkrav er mindre enn hos oss.

Klaus J. Tollan sa...

Dette er et interessant tema! For meg er åpenhet (transparens) et viktig argument for faglig utvikling og kvalitetskontroll. Jeg tror det er fornuftig at vi ser hverandre i kortene på tvers av institusjonsgrensene - det tror jeg bidrar til at de faglige kravene skjerpes. Jeg mener rent prinsippielt at det som er godkjent, derfor bør gjøres tilgjengelig hvis det ikke foreligger andre grunner for å holde det skjult.

En av grunnene for å etablere institusjonelle arkiv, er ønsket om å vise fram og gjøre tilgjengelig faglige arbeider. I den sammenheng synes jeg man burde diskutere bacherloroppgavene: Framstår de som selvstendige faglige arbeider som bringer noe nytt til torgs eller ikke? Hvis man mener ja, så mener jeg de bør gjøres tilgjengelig uavhengig av karakter, jf. forrige avsnitt. Hvis nei, så gir svaret seg selv.

Stjernesøkeren sa...

Flott tiltak med denne bloggen! Vi ved Høgskolen i Akershus skal så smått begynne på samme prosessen. Regner med at vi kommer sterkere inn i diskusjonen når vi har fått sett nærmere på egne behov og ønsker.

Mvh,
Trude Westby