torsdag 11. oktober 2007

Sortering i Brage/DSpace

Sortering er et problem i Brage - eller rettere sagt i programvaren som Brage er basert på: DSpace. (De har nemlig det samme problemet i BORA som ikke er knyttet til Brage, men som også baserer seg på DSpace.)

For å ha noen særlig nytte av Brage er vi på HiG (og sikkert dere andre også..?) avhengige av å hente ut lister: for eksempel ”master informasjonssikkerhet 2007”. Slik det er nå må jeg først inn på masteroppgaver og så trykke på sorter (for eksempel på dato). Da kommer lista opp med nyeste først. Hittil er det greit. Men så vil jeg bare ha det som er kommet i 2007 og skriver inn ”2007” i søkefeltet. Da merker Brage den første som er utgitt i 2007 med blå merking, men fjerner ikke det som er eldre. Den gjør det samme på forfatter, og enda verre: dersom man trykker på den alfabetiske lista på en bokstav som ikke er representert med forfatter, merker den av den neste forfatteren i lista.

Vi vil, som tidligere nevnt, hente ut lister fra Brage til våre forskningssider på web. Da vil vi for det første trenge en "clean"- tag i http-get og for det andre vet jeg faktisk ikke om dette vil fungere når sorteringen er som nå.

Prøv selv i vårt arkiv: http://brage.bibsys.no/hig

fredag 5. oktober 2007

Hva skal vi ha med i arkivet?

Hva vil vi ha med i arkivet vårt? Dette har jeg diskutert både med interne her på HiG og med bibliotekarer fra andre høgskoler og meningene er mange..

Noen mener at kun vitenskapelige artikler skrevet av ansatte, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver skal inn i arkivet, mens andre mener at også bacheloroppgaver skal inn. Og diskusjonene går også innad i disse gruppene om man skal ha f.eks. karakterkrav for det som legges inn eller om ståkarakter er godt nok.

Jeg hører med i gruppen som mener at bacheloroppgaver skal inn, men at vi kanskje må stille noen krav til karakter, f.eks. kun A og B oppgaver. (Her kommer jo også en annen diskusjon inn, nemlig at forskjellige fagavdelinger vurderer karakterer forskjellig og at C i enkelte tilfeller regnes som en bra karakter mens andre vurderer dette til å være knapt middelmådig. Og dessuten problematikken at karakterskalaen - som skulle gjøre oss mer kompatible med USA - er annerledes enn i Statene der de kun opererer med A-C og F.) Her på HiG, som ved de fleste andre høgskoler, har vi jo flest bacheloroppgaver og vi har noen bachelorprogrammer som ikke finnes ved så mange andre høgskoler i Norge. Jeg mener derfor at det ville være synd å ikke inkludere gode bacheloroppgaver, ettersom de gjenspeiler hva som foregår på HiG. Jeg mener derfor at de som synes at det blir mye "støy" i søkene, må heller søke i samlingene for høyere grad og vitenskapelige artikler og mase om at Brage skal få bedre søkefunksjoner som gjør det mulig å utelukke bacheloroppgaver.