onsdag 12. september 2007

Problemer i Brage-land

Som de fleste her sikkert vet: Bibsys Brage er verktøyet en del høgskoler (deriblant Høgskolen i Gjøvik) har valgt for å bygge et institusjonelt arkiv. Brage bygger på DSpace, utviklet av MIT i USA.

Ved utviklingen av et hvert system eller arkiv vil det oppstå en del problemstillinger, og Brage/ vårt arkiv er intet unntak. Vi har bl.a. snakket om disse problemene:
  • Arbeidsflyt: Skal studentene selv legge inn oppgavene eller skal vi på biblioteket gjøre det?
  • Struktur: DSpace og Brage legger opp til en hierarkisk inndeling av arkivet, men vi vil ha flat struktur. Hvordan løser vi det?
  • Opphavsrett: Hvordan kan vi sørge for at studentoppgavene ikke bryter opphavsretten?
  • Hva vil vi ha med? Skal kun masteroppgaver samt vitenskapelige artikler og høgskolens skriftserier med, eller skal vi også ta med bacheloroppgavene våre?
  • Gjenbruk av data? Hvordan får vi forskerne til å ta det i bruk? Kobling mellom Brage og ForskDok (når kommer det på plass?).
  • Grafisk grensesnitt. Vårt institusjonelle arkiv kan ikke se ut som en del av Bibsys sin web og vi må få på plass et grensesnitt. Hvem skal gjøre det? Hvem bestemmer hvordan det skal se ut?
  • Kobling mot egen web. Arkivet vårt må være søkbart via egen web. Hva venter vi på her? Det må være mulig å hente ut lister fra eget arkiv inn på egen web. Hvem fikser det?

Ja, som dere ser mangler det ikke på arbeidsoppgaver, og en god del problemer handler om arbeidsfordeling, ressurser og venting på at andre prosjekter skal komme i land.

Svar på mitt eget innlegg med en del svar på disse problemene kommer snart.

2 kommentarer:

Klaus J. sa...

Et spørsmål knyttet til arbeidsflyten for masteroppgaver, men den gjelder også andre typer dokumenter: Hvordan skal Brage vite hvilke brukergrupper som skal få "levere" inn sine dokumenter og de som ikke skal få levere inn?

Karen Marie Øvern sa...

Her blir det opp til oss å bestemme hvilke brukergrupper som skal legges inn som registratorer i hver samling. I bachelorsamlingen legges alle bachelorstudenter inn og det samme for master (så her må Bibsys få på plass Feide-påloggingen slik at det blir mulig å innhente hele grupper). For skriftseriene og vitenskapelige artiker vil kun ansatte få brukertilgang. Dette regulerer altså administratoren som han/hun vil.