mandag 17. september 2007

Noen svar på spørsmål i forrige innlegg

Jeg sa jeg skulle svare på noen av spørsmålene jeg stilte i forrige bloginnlegg og her kommer det:

1) Arbeidsflyt: det kommer an på hva slags dokument det er snakk om. På studentoppgavene skal studentene selv legge inn oppgaven og laste opp filen, før den sendes til godkjenn/forkast-steg hos lokale samlingsadministratorer. Samlingsadministratorene går igjennom karakterlister og oppgaver som består kravene godkjennes. Oppgaven går videre i sytemet til biblioteket som foretar oppdatere metadata-steg.
Når det gjelder artikler fra ansatte, vil de ansatte selv legge inn oppgaven (og her er det mulig at vi legger inn godkjenn/forkast-steg hos dekaner, men ser ikke for meg at det egentlig er nødvendig.) Deretter går artiklene til oppdatere metadata-steg til biblioteket. Skriftserien blir nok lagt inn i sin helhet av bibliotekarene.

2)Struktur: Vi forsøkte oss først på en organisatorisk inndeling av arkivet (altså delt på avdelinger først og deretter på dokumnettype, f.eks. masteroppgaver), men ble etter litt diskusjon enige om å forsøke å legge Høgskolen i Gjøvik som overordnet enhet og at vi deretter la inn på dokumenttype. I samlingen masteroppgaver ligger nå derfor oppgaver fra alle våre avdelinger. Det er for tidlig å si om dette fungerer bedre, men vi synes at det i alle fall ble mindre hierarkisk på denne måten.

3)Opphavsrett: Dette er jo et minefelt, og vi kan aldri være sikre på at alle oppgavene holder seg innenfor det lovlige. Vi vil derfor gå sterkere inn i undervisningen med dette temaet og fokusere på hva som er lov og ikke. Håpet er at de fleste på denne måten kommer inn under det lovlige. Deretter har vi lagt inn i kontrakten at studenten selv er ansvarlig for å følge loven på dette punktet og at HiG ikke kan holdes ansvarlig.

4)Hva vil vi ha med? Dette trenger nok et eget innlegg, og jeg kommer tilbake til det.

5)Gjenbruk av data: Bibsys jobber med å få på plass en kobling mellom ForskDok og Brage slik at forskerne skal slippe å registrere begge steder. Det er vanskelig nok å få alle til å bruke ForskDok, og det er en terskel for noen å skulle begynne en ny registreringsprosess i Brage også. Derfor er det utrolig viktig at dette kommer i orden i Bibsys. Jeg tenker meg en løsning hvor det legges en "knapp" i ForskDok som sier "Vil du også registrere i det institusjonelle arkivet? Klikk her!" Deretter er det bare å laste opp fila og alt er i orden. Det er i alle fall slik jeg ønsker meg det.

6)Grafisk grensesnitt: Vi jobber med å få på plass et grafisk grensesnitt på HiG. Brage skal se ut som en del av vår web og fungere sammen med vår web. (Jeg tar opp slike endringer med en webgruppe som vi har på høgskolen.)Vi har klare formeninger om hva Bibsys må gjøre her, og vi forsøker nå å få dette presset inn i Bestillingsskjemaet som Bibsys vil vi skal bruke for så å sende det inn til Bibsys.

7)Kobling mot egen web: Vårt institusjonelle arkiv må se ut som en del av høgskolens web. Derfor må logoer og toppmenyer osv. vises likt når man hopper mellom sidene. Vi etterlyser i tillegg en "http-get"- tag som kan hjelpe oss å hente ut lister fra arkivet som skal publiseres på forskningssidene til høgskolen. Dette må Bibsys fikse for oss. Dessuten må selvfølgelig innholdet i arkivet være søkbart fra søkefunksjonen til høgskolens hjemmesider (slik at man slipper å gå inn i arkivet før man søker), og dette blir mulig når NB får på plass sitt prosjekt slik at alt innholdet i Brage blir søkbart i Nora.

Ja, her var starten. Legg gjerne inn egne kommentarer dersom dere har løst problemer på en annen måte eller har andre ideer. (Du må lage deg en Google-konto først dersom du ikke har en g-mail adresse fra før. Det tar et par minutter og er lettvint.)

onsdag 12. september 2007

Problemer i Brage-land

Som de fleste her sikkert vet: Bibsys Brage er verktøyet en del høgskoler (deriblant Høgskolen i Gjøvik) har valgt for å bygge et institusjonelt arkiv. Brage bygger på DSpace, utviklet av MIT i USA.

Ved utviklingen av et hvert system eller arkiv vil det oppstå en del problemstillinger, og Brage/ vårt arkiv er intet unntak. Vi har bl.a. snakket om disse problemene:
  • Arbeidsflyt: Skal studentene selv legge inn oppgavene eller skal vi på biblioteket gjøre det?
  • Struktur: DSpace og Brage legger opp til en hierarkisk inndeling av arkivet, men vi vil ha flat struktur. Hvordan løser vi det?
  • Opphavsrett: Hvordan kan vi sørge for at studentoppgavene ikke bryter opphavsretten?
  • Hva vil vi ha med? Skal kun masteroppgaver samt vitenskapelige artikler og høgskolens skriftserier med, eller skal vi også ta med bacheloroppgavene våre?
  • Gjenbruk av data? Hvordan får vi forskerne til å ta det i bruk? Kobling mellom Brage og ForskDok (når kommer det på plass?).
  • Grafisk grensesnitt. Vårt institusjonelle arkiv kan ikke se ut som en del av Bibsys sin web og vi må få på plass et grensesnitt. Hvem skal gjøre det? Hvem bestemmer hvordan det skal se ut?
  • Kobling mot egen web. Arkivet vårt må være søkbart via egen web. Hva venter vi på her? Det må være mulig å hente ut lister fra eget arkiv inn på egen web. Hvem fikser det?

Ja, som dere ser mangler det ikke på arbeidsoppgaver, og en god del problemer handler om arbeidsfordeling, ressurser og venting på at andre prosjekter skal komme i land.

Svar på mitt eget innlegg med en del svar på disse problemene kommer snart.

Open access og institusjonelle arkiv


Gjennom en telefonsamtale med en bibliotekar fra en annen høgskole i Norge, fikk jeg ideen til denne bloggen. Vi snakket om problemstillinger knyttet til Open access (OA) og spesielt Brage (vårt verktøy for et institusjonelt arkiv).

Her vil jeg legge ut noen aktuelle problemstillinger og mine tanker omkring disse. Mitt håp er at andre bibliotekarer som har de samme problemene kan diskutere dem her. Legg inn kommentarer og kom med egne ideer.

Velkommen til bloggen om Open access publisering og institusjonelle arkiv!